سرای فربار با ظرفیت 2 تا 3 نفر در ساختمان پایین این اقامتگاه قرار دارد که برای آن رختخواب های راحت و مخصوص تعبیه شده است.

نمایش یک نتیجه